Profil for WHR Entreprise A/S

Specialister i præfabrikeret modulbyggeri

WHR Entreprise A/S producerer i høj kvalitet, via egen elementfabrik - professionelt og hurtigt!

Vi har specialiseret os i præfabrikeret modulbyggeri, som kan tilpasses ethvert tænkeligt behov, der kan opstå i det offentlige og private rum – lige fra kontorbygninger og institutioner til krævende tagkonstruktioner og lavt tæt boligbyggeri – for at efterleve vores mål om, at sætte den enkelte kundes ønsker i fokus.

Alternative løsninger

Vi producerer og leverer alternative kvalitetsløsninger til traditionelt byggeri, der typisk indebærer store omkostninger og en lang opførelsesperiode. Hos WHR reduceres både omkostninger og leveringstid på et nøglefærdigt kvalitetsbyggeri væsentligt i forhold til andre byggeformer – ikke fordi vi går på kompromis med hverken kvalitet eller funktionalitet, men fordi vi har optimeret samtlige led i byggefasen.

Modulerne bygges i vores egne produktionshaller så langt frem i processen, at bygningerne er ca. 80 % færdige, når de leveres. Det betyder, at perioden fra byggestart til indflytningsdagen er væsentligt reduceret og selve opførelsen sker med et minimum af byggerod på leveringsadressen.

Ingen begrænsninger

Vores modulbyggeri indeholder utallige muligheder – både hvad angår bygningens størrelse, indretning og udnyttelse. Ved at tilgodese den enkelte kundes behov skaber vi unikke kvalitetsløsninger, der både er funktionelle, tidssvarende og fleksible.

Kvalitetshåndværk og fleksibilitet

Gennem dygtige medarbejdere har vi koncentreret produktionen omkring præfabrikation af pladeelementer, og dette sammenholdt med, at vi har egen projektering, har betydet stor fleksibilitet. Vores målsætning er, at virke som samarbejdspartner og ikke "kun" som leverandør, for derigennem at opnå et godt resultat, såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt, inden for præfabrikeret byggeri til glæde og gavn for alle involverede parter.